Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei

0

Grupul Școlar Agricol “Haralamb Vasiliu” este o instituție de învățământ care oferă pregătire în domeniul agricol.Grupul Școlar Agricol “Haralamb Vasiliu” urmărește formarea și dezvoltarea personalității elevilor, promovarea educației pentru valori, stimularea creativității tinerilor și a spiritului antreprenorial, asigurând o pregătire solidă, bazată pe cunoștințe de cultură generală și pe formarea de competențe profesionale, care să permită absolvenților, exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea studiilor în forme superioare de învatamant.

In brief

Activă din: 1962

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Iași