Liceul Tehnologic “I.C.Bratianu” Nicolae Bălcescu

0

Misiunea liceului este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vedereadobândirii de competenţe care să asigure servicii educative şi săsatisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanentă. Unitatea asigura servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Promovează un învăţământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiţionale de predare învăţare cu metode moderne.

In brief

Activă din: 1918

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Constanța