Liceul Tehnologic “Ion.I.C.Brătianu” Timișoara

0

Liceul Tehnologic ”Ion I. C. Brătianu”, Timișoara este o şcoală cu tradiție în învățământul profesional și tehnic, cu o ofertă unică de formare profesională pentru industria textilă. Pentru a răspunde mai bine nevoilor de dezvoltare ale elevilor și cerințelor angajatorilor din domeniile textile, mecanică, electronică și automatizări, economic și comerț, ne angajăm să oferim programe de educație și formare profesională a elevilor care să le asigure o bună integrare socio-profesională după absolvire, dar și o „a doua șansă” tinerilor care au abandonat școala din motive sociale.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Timiș