Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu

0

1940 – Alături de şcoala de ţesătorie, se înfiinţeaza Cursul Profesional nr. 9, cu pregătirea practică la uzinele S.E.T.
1945 – Şcoala devine şcoală de stat , funcţionând astfel: Liceu de fete, Şcoala Profesională nr. 9, Şcoala de ucenici electricieni.
1951 – Se schimbă denumirea în Societatea Profesională Metalurgică “21 Decembrie”
1954 – Devine Şcoala Profesională Electrotehnică nr. 26.
1958 – Şcolii Profesionale Electrotehnică nr. 26 i se adaugă Liceul Industrial de pe lânga “Mecanica Fină”
1974 – Prin H.G.M. 354/1974 se înfiinţează “Liceul de Mecanică nr. 11”
1975 – Prin H.G.M. 576 se comasează “Liceul de mecanică nr. 11” cu “Liceul de mecanică nr. 8” (fost Liceul “Mihail Sadoveanu”) si ia titulatura de Liceul “Mecanică Fină”.

2012 – Liceul își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic “Mecanica Fină”
2014 – Liceul își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu”, denumire folosită și în prezent

In brief

Activă din: 1940

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București