Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui

0

Viziunea rezultă din analiza contextelor naţional şi regional, astfel că Liceul Tehnologic  „Ion Mincu” – Vaslui, îşi propune să asigure formare profesională în domeniile tradiționale prioritare, dar și lărgirea ofertei educaționale,  proces în care vor fi implicați activ în egală măsură furnizorii de educație, beneficiarii direcți sau indirecți, comunitatea locală. Instituția școlară vizează dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională pentru tinerii și adulţii din zona judeţului Vaslui, în domeniile de expertiză.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Vaslui