Liceul Tehnologic ”Lorin Salagean”

0

Unitatea avea să funcţioneze cu începere de la 15 august 1970 în localul din Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 71. acest local dispunea de 17 săli de clasă, un atelier, două laboratoare, cancelarie şi secretariat. Lucrările practice de laborator şi atelier aveau să fie asigurate de Întreprinderea judeţeană de construcţii montaj. Cantina era asigurată în localul cantinei întreprinderii mai sus menţionate, din Calea Tîrgu Jiului nr. 130, iar internatul într-un local al aceleiaşi întreprinderi, din str. Matei Vasilescu nr. 12, local cu o capacitate pentru 150 de persoane. Începând cu anul şcolar 1970 – 1971, prin ordinul Ministerului Învăţământului  nr. 2530/ 9 iulie 1970 a luat fiinţă Şcoala Profesională de Construcţii Turnu Severin, şcoală aflată în subordinea Consiliului Popular judeţean Mehedinţi.

In brief

Activă din: 1970

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Mehedinți