Liceul Tehnologic ”Matei Basarab”, Mănăstirea

0

Misiunea şcolii: Scopul liceului este de a crea o şcoală comunitară, deschisă, credibilă în fața părinţilor şi a comunității locale, care să răspundă nevoilor de educație. Printr-o ofertă curriculară atractivă şi diversificată, prin formarea unui corp profesoral stabil, titular şi bine pregătit profesional, prin derularea de proiecte şi programe educationale specifice, liceul dorește să formeze o personalitate umană complexă.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Călărași