Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni

0

Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” acţionează pentru promovarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, cunoştinţe fundamentale şi specifice care să permită dobândirea competenţelor cheie de către elevi în vederea realizării accesului acestora pe piața muncii. Liceul Tehnologic Mihai Viteazul” urmăreşte promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurențial actual de descentralizare şi autonomie instituţională. Totodată se doreşte dezvoltarea în toate unităţile şcolare a unor stiluri de conducere de tip participativ şi consultativ, care să asigure implicarea în actul decizional a tuturor grupurilor de interese.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Giurgiu