Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu – Întorsura Buzăului

0

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Întorsura Buzăului, județul Covasna, este o instituție de învățământ stat, are personalitate juridică, dar fără structuri arondate. Tipul unității de învățământ este liceu tehnologic, unitate de învățământ tradițional cu două niveluri de învățământ: liceal și profesional. În cadrul liceului, este prezentă filiera tehnologică, profilurile de formare profesională din unitate sunt: Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului. În unitate este încadrată atât forma de „învățământ de zi”, cât și forma de învățământ cu frecvență seral, activitatea desfășurându-se în două schimburi. Număr de personal : 33 cadre didactice, 4 persoane – auxiliar didactic, 5 persoane – auxiliar nedidactic.

In brief

Activă din: 1968

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Covasna