Liceul Tehnologic ”Nicolae Istrățoiu” Deleni

0

Școala din Deleni oferă un nivel de instruire preșcolar, primar, gimnazial, liceal, în domeniul tehnic, prin liceu tehnologic, învățământ de zi ; învățământ seral, învățământ profesional, clasa a XIII a R.P., XIV RP ; programul național A Doua Șansă , nivelul secundar inferior. Domeniile de pregătire sunt: Industrie alimentară; și Resurse naturale și protecția mediului. 

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Constanța