Liceul Tehnologic ”Nicolae Teclu” Copșa Mică

0

50 de ani de transformări tumultoase, adeseori dureroase, generate de situaţia social-politică şi economică, marchează evoluţia unei şcoli, adeseori traumatizant, nu rareori marginalizată de politic şi social, dar care răzbeşte de-a lungul timpului.

Şcoala ia fiinţă la 1 octombrie 1948, la Mediaş ca Şcoală Medie Tehnică Metalurgică, tutelată de Ministerul Industriei şi, apoi de Ministerul Industriei Metalurgice şi Construcţiei de Maşini cu durata de 4 ani fiind una din numeroasele şcoli de acest fel apărute ca urmare a politicii de industrializare a ţării.Progresul tehnic pe plan mondial impune în acestă etapă retehnologizarea întreprinderilor naţionalizate şi angajarea imediată a unui personal specializat.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Sibiu