Liceul tehnologic nr1 Comana

0

Liceul tehnologic nr1 Comana îşi propune o abordare care sa îmbine tradiţiile învăţământului economic românesc cu o viziune inovatoare, emergenţa în contextul integrării europene a ţării noastre, să formeze, în filiera tehnologică (domenii de calificare: servicii, comerţ, turism, alimentatie), tineri capabili să facă faţă cerinţelor actuale şi de viitor ale societăţii, la standarde de calitate de nivel ridicat. Liceul tehnologic nr1 Comana urmărește să devină un model al formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Giurgiu