Liceul Tehnologic Ocna Șugatag

0

Misiunea Liceul Tehnologic Ocna Șugatag– cunoscută şi asumată de toţi beneficiarii educaţiei, direcţi şi indirecţi: profesori, elevi, părinţi, autoritatea locală, agenţi economici, ONGuri – o constituie furnizarea de servicii de educație la standarde maximale și generarea sustenabilă a unei resurse umane cu o infrastructură mentală pliată pe noile realități, adaptivă, posesoare a unor capacități și competențe în domeniul economic și competitivă pe piața forței de muncă europene. 

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Maramureș