Liceul Tehnologic “Petőfi Sándor”, Dăneşti

0

Misiunea liceuui este atât asigurarea unor oportunităţi de educaţie şi de formare profesională, accesibile şi de calitate în domeniile turism şi agroturism, formarea lucrătorilor în gospodării agroturistice pentru locuitorii (tineri şi adulţi) zonei Ciucului de Sus (şi nu numai) care se apropie de standardele europene cât și formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi motivaţiilor necesare învăţării pe parcursul întregii vieţi şi adaptării la condiţiile restructurării economice a regiunii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, a spiritului antreprenorial, sporirea calităţii vieţii şi participarea activă în viaţa socială, întărirea dimensiunii europene.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Harghita