Liceul Tehnologic “Petru Poni”, București

0

Liceul Tehnologic “Petru Poni“ Bucureşti este o școală cu tradiție în domenii importante
ale economiei naționale: chimie industrială, electrotehnică, transporturi, servicii.
După finalizarea studiilor liceale, absolventii își pot continua studiile în cadrul universităților
sau se pot angaja. Liceul Tehnologicul “Petru Poni” București dispune de resurse materiale care
asigură un ambient plăcut şi condiții didactico-materiale la standarde europene.

In brief

Activă din: 1965

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București