Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Bârlad

0

La nivelul școlii există o echipa de cadre  didactice competitive preocupate permanent atât de perfecţionarea profesională proprie cât și de atingerea unor performanţe deosebite în nivelul de pregătire al absolvenţilor. Echipa tehnică se bucură de rezultate meritorii în formarea profesională a elevilor. Datorită profesionalismului și tactului pedagogic al colectivului de cadre didactice, am putut participa la diferite concursuri judeţene și naţionale unde s-au obţinut diferite premii.

Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bârlad asigură formarea profesională pentru domeniile:  industrie textilă, mecanic, comerţ, turism și alimentaţie, estetică și igienă corpului omenesc, industrie alimentară.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Vaslui