Liceul Tehnologic “Sfântul Nicolae” Deta

0

Activitatea de învăţământ se realizează în 4 clădiri, proprietate a domeniului public a oraşului Deta. Toate clădirile beneficiază de condiţii bune pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ au autorizaţie de funcţionare, încălzire pe gaz cu centrale proprii, acces la apă curentă şi canalizare. Şcoala noastră beneficiază de o modernă sală de sport şi două terenuri acoperite cu bitum.

Liceul Tehnologic „Sfântu Nicolae” Deta are o bază materială alcătuită din 55 săli de cursuri, trei laboratoare informatică, un laborator chimie, doua laboratoare fizică, două laboratoare de biologie, un cabinet de limba şi literatura română, un cabinet de specialitate, două ateliere şcoală(un atelier confecţii pielărie şi înlocuitori dotat de SC EYBL SRL), bibliotecă – peste 20.000 volume.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Timiș