Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”

0

Liceul Tehnologic Special “Ion Teodorescu”, asigură accesul la educaţie copiilor/elevilor, tinerilor cu CES prin extinderea serviciilor educaționale către comunitate, asigurand pentru fiecare copil/elev, tânar cu dizabilități mediul educational optim pentru dezvoltarea personalității, promovând comunicarea, intelegerea şi transparenta. Scoala promovează dezvoltarea calităților/capacităților fiecărui copil/elev/tânăr cu CES pentru a-i facilta integrarea socială şi profesională asigurand activitati de consiliere elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, membrilor comunități în scopul prevenirii marginalizării şi excluderii şcolare şi sociale a copiilor/elevilor, tinerilor cu dizabilități. Liceul Tehnologic Special “Ion Teodorescu” Slobozia se află situată în orasul reşedință al judetului lalonita. A fost înfiinţată în anul 1975 cand sigura şcolarizarea şi cazarea pentru 400 de elevi cu deficienta mintală severă şi moderată din judeţele: Ialomita, Călăraşi, Constanţa, Prahova, Buzău şi municipiul Bucureşti, fiind unul din cele 15 cămine-şcoală din România.

In brief

Activă din: 1975

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Ialomița