Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”, Iași

0

Înfiinţată în octombrie 1932 prin Ordinul Ministerului Instrucțiunii, Cultelor și Artelor sub denumirea Institutul de Surdo-muți”Regele Mihai I” Iași cu statutul de şcoală generală pentru surzi, instituția îşi schimbă titulatura în 1951, transformându-se şi funcţionând până în 1978 ca Şcoală Profesională pentru Surzi. În septembrie 2000 se înfiinţează prima grupă de grădiniţă pentru copii cu deficienţe de auz, și se schimbă titulatura instituției în Grup Şcolar nr. 1 (pentru deficienţe auditive); în anul 2001 s-a numit Grup Şcolar “Vasile Pavelcu” Iaşi, iar din octombrie 2012 școala poartă numele de Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi.

In brief

Activă din: 1932

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte: 142

Organizații:

Țara: România

Prezență: Iași