Liceul Tehnologic “Teodor Diamant” ,Boldești – Scăeni

0

Liceul Tehnologic “Teodor Diamant” ,Boldești – Scăeni își propune să asigure tuturor elevilor premizele integrării active în societate, să realizeze o educație de calitate bazată pe asigurarea accesului egal  și sporit la educație al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic cu familia și a adaptării flexibile la schimbare,formând competențele -,,bunului cetățean european”- informat,responsabil și implicat; să respecte și să valorifice pozitiv diferențele ,să promoveze toleranța și echitatea în toate demersurile educative formale,informale și nonformale;să ducă mai departe tradiția, prestigiul și performanța școlii,îmbogățind an de an imaginea acesteia.

In brief

Activă din: 1962

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Prahova