Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara

0

Din 1991 până în prezent şcoala funcţionează sub denumirea „Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara”.

Rezultatele acumulate de-a lungul timpului au făcut ca şcoala să-şi găsească locul printre unităţile performante ale judeţului Timiş şi ale ţării, ea fiind selectată şi participând la implementarea unor mari programe de reformare a învăţământului românesc:

– şcoală pilot în programul de reformă a învăţământului profesional şi tehnic Phare VET RO 94.05;
– şcoală de aplicaţie în cadrul programului „A doua şansă” (componentă a proiectului Educaţia 2000+);
– centru de resurse pentru zona de V-Vest, în programul PhareTVET RO0108.01 „Coeziune economică şi socială”;
– centru suport pentru educaţia la distanţă în programul Phare TVET RO 2004-2006;
– centru de resurse în proiectul strategic “Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale” (POS DRU, ID 57551)
– şcoală de aplicaţie în proiectul „Stagii de pregătire practică de calitate – elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii” (POS DRU – ID 62356)
– centru de perfecţionare a maiştrilor instructori, specialitatea „maistru electromecanic auto”.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Timiș