Liceul Tehnologic Turceni

0

Liceul Tehnologic Turceni a luat ființă în anul 1982  sub numele de Liceul Industrial Energetic Turceni, ca o necesitate şi o dorinţă de instruire a elevilor salariaţilor termocentralei de a asigura forţa de muncă viitoare.LICEUL  TEHNOLOGIC TURCENI este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă,finanţat din resurse publice şi autofinanţare,  adoptând sistemul tradiţional  de învăţământ la forma de învăţământ de zi, seral şi cu frecvenţă redusă. Predarea este normală, în limba română.

In brief

Activă din: 1982

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Gorj