Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timișoara

0

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timișoara, oferă oportunități de educație orientată spre valori democratice şi umaniste, care dă şansa fiecărui individ de a se instrui într-un mediu confortabil şi stimulativ, devenind un cetăţean capabil să răspundă adecvat unei societăţi în schimbare.În prezent, unitatea de învățămant numără peste 1300 de elevi la liceu, învățământ profesional și postliceal!

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara:

Prezență: