Liceul Tehnologic ”Udrea Baleanu”

0

La 13 septembrie 1841 s-a înfiinţat şcoala de băieţi din Băleni – Sârbi, iar la 1 mai 1843 a luat fiinţă şcoala de fete din Băleni – Români. În perioada 1848 – 1856 şcolile de la Băleni, ca toate şcolile săteşti din Principatele Române au fost închise. Din 1857 Eforia Şcolilor hotăra redeschiderea acestora. În anul 1904, şcolile din Băleni au fost unificate dar, cu ridicarea în anul 1906 a noului local de şcoală cu 5 săli de clasă la centrul comunei între cele două sate, şcolile s-au contopit sub denumirea „ Şcoala primară de 4 ani Băleni” . Fiind construit un nou local  căruia în 1969 i s-a mai adăugat un corp. În 1962 a luat fiinţă Liceul Băleni cu profl real – umanist, o instituţie de prestigiu în zona de sud a judeţului. În perioada 1977 – 1990 liceul a fost preluat de Ministerul Agriculturii, devenind „Liceul Agroindustrial Băleni”. Începând cu anul 1990 această instituţie a devenit Liceul Teoretic Băleni, filieră teoretică, profil Ştiinţe ale naturii (chimie – biologie) şi matematică – fizică.

In brief

Activă din: 1841

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Dâmbovița