Liceul Tehnologic “Victor Mihăilescu Craiu”, Belcești

0

Şcoala Belceşti a fost înfiinţată în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza când a avut loc reforma învăţământului în 1864. Prin Legea din 1864, învăţământul devenea obligatoriu şi gratuit. În 1865 se înfiinţează la Belceşti o şcoală de stat, în casele lui Ioan Popovici. Învăţământul era de 5 clase. În această casa funcţionează şcoala până în anul 1878 când se construieşte o şcoală nouă, lângă şosea. Acest local avea 3 săli de clasă, o cancelarie şi locuinţa pentru director. În timp, denumirea şcolii s-a modificat: Şcoală Generală până în 1962, Liceul Belceşti până în anul 1972, Şcoală Generală de 10 ani până în 1991, Şcoală cu clasele I – VIII până în 2000, Şcoala „Victor Mihăilescu Craiu” până în 2002, iar în prezent Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”.

In brief

Activă din: 1865

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Iași