Liceul Tehnologic ,,Vintilă Brătianu”

0

Misiunea Liceului Tehnologic ..Vintilă Brătianu” este de a oferi comunităţii din comuna Dragomirești Vale şi localităților învecinate, oportunității pentru dezvoltarea profesională, dezvoltarea unei personalități armonioase, care să îmbine simţul propriei identităţi cu respectul pentru diversitate, dezvoltarea autonomiei şi responsabilităţii şi conştientizarea necesităţii învăţării continue, prin pregătirea absolvenților în vederea ocupării unor locuri de muncă în condiții de egalitate de şanse, cu scopul realizării coeziunii sociale.

In brief

Activă din: 1911

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Ilfov