Liceul Teoretic Bilingv Romano-croat Carasova

0

În prezent, Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova se prezintă ca un liceu de cultură generală cu filieră teoretică. Aceasta cuprinde profilul uman, cu specializarea filologie. Politica managerială, rezultatele educaţionale obţinute şi performanţele profesionale ale corpului profesoral fac ca unitatea de învăţământ sa aspire la un anumit prestigiu în rândul şcolilor de profil din ţară şi de asemenea, sa aibă o imagine bună în comunitate.Liceul Teoretic Bilingv Româno-Croat Carașova este unitate școlară cu personalitate juridică având următoarele structuri : Grădinița cu Program Normal Carașova cu secțiile cu predare în limbile croată și română, Grădinița cu Program Normal Nermed cu predare în limba croată și Școala Primară Nermed cu predare în limba croată. Liceul are în componență învățământ primar cu predare în limbile croată și română, învățământ gimnazial cu predare în limba croată, iar învățământul liceal este în limba croată și în limba română, cu un procent de 80% în limba croată și 20% în limba română.

In brief

Activă din: 1722

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Caraș Severin