Liceul Teoretic “David Prodan” – Cugir

0

1953 – înfiinţarea şcolii medii, secţia serală, având 2 clase;

1956 – înfiinţarea şcolii medii, secţia zi, cu 1 clasă;

1961 – inaugurarea noului local, o clădire cu 16 săli de clasă, laboratoare, ateliere;

1965 – liceu cu clasele I-XII;

1967 – Liceul industrial nr. 1, cu 2 clase la cursuri de zi şi 2 clase cursuri serale;

1971 – inaugurarea actualului local, de pe strada Victoriei nr. 15, cuprinzând 19 săli de clasă, 3 laboratoare, o bibliotecă. În timp, acestuia i s-au adăugat: un corp de clădire cuprinzând 2 amfiteatre, o sală de desen şi o bibliotecă (1972), o sală de sport (1977);

1977 – unificarea Liceului industrial nr.1 cu Liceul teoretic într-o instituţie de învăţământ cu un colectiv de elevi numeros, frecventând
cursurile de zi cu profil matematică, mecanică, chimie, electrotehnică şi clase reale cu profil mecanic;

19771980 – în condiţiile generalizării învăţământului de 10 ani, Liceul industrial nr.1 Cugir atinge un număr record de elevi şi clase, între 53-57, cursuri de zi, serale şi profesionale;

1992 – se înscriu un număr de 33 de clase dintre care 28 la învăţământul de zi (804 elevi) şi 5 la învăţământul seral (141 elevi);

1995 – liceul a devenit „Colegiul „David Prodan””, legându-şi tradiţia izbânzilor de numele unei personalităţi de marcă a plaiurilor județului Alba;

În 1999 liceului i s-a acordat titulatura de Colegiu Naţional

In brief

Activă din: 1953

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Alba