Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Vaslui

0

Misiunea Liceului Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui, definită printr-o strategie educaţională complexă, este de a optimiza constant oferta educaţională, in raport cu standardele de calitate naţionale şi europene, ţinand cont de idealurile şi exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui este o şcoală deschisă valorificării potenţialelor variate ale tinerilor in activităţi de invăţare formale şi in activităţi extracurriculare, dezvoltand competenţe de comunicare şi sociale in spirit civic european şi democratic.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Vaslui