Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Vișeu de Sus

0

În anul 2003 s-a înfiinţat Grupul Şcolar „George Pop de Băseşti” Vişeu de Sus, care a devenit mai apoi Liceul „George Pop de Băseşti” Vişeu de Sus în anul 2005, iar în 2009 Liceul primeşte acreditarea în urma inspecţiei ARACIP. Astăzi, liceul dispune de o bază materială bună pentru instruirea a cca 600 de elevi anual la cursuri de zi şi frecvenţă redusă, la profilul filologie, laborator de informatică cu calculatoare legate în reţea legate la internet, o bibliotecă cu peste 2000 de volume.

In brief

Activă din: 2003

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Maramureș