Liceul Teoretic ”Gustav Gundisch” Cisnădie

0

Liceul asigură educaţia persoanelor cu vârste cuprinse între 6 si 18 ani din oraşul Cisnădie conform standardelor europene. Serviciile educaţionale oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la procesul educaţional şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Profilurile „tehnician în activităţi economice” şi „filologie” de la liceu şi clasele de secţie germană pentru elevii care doresc să studieze limba germană ca limbă maternă, oferă condiţii pentru formarea deplină a personalităţii elevilor în funcţie de aptitudini, talente şi interese. Predarea este centrată pe elev. Orele din curriculum la decizia şcolii sunt selectate în funcţie de opţiunile elevilor şi ale părinţilor. Cadrele didactice folosesc masuri pentru a promova egalitatea şanselor şi metode interactive de predare, lecţii AEL sau lecţii în cabinetul multimedia.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Sibiu