Liceul Teoretic ”Ioan Slavici” Panciu

0

Misiunea unităţii de învăţământ este aceea de a educa elevul valorificandu-i în mod optim potenţialul astfel încât acesta să obţină competenţele şi abilităţile necesare de a se insera în procesualitatea socială şi de a performa. Pentru aceasta, instituţia de învăţământ trebuie ea însăşi să se perfecteze, căutând să răspundă cât mai bine nevoilor contextualizate de cadrul social, economic şi politic al prezentului. Şcoala trebuie să fie o entitate vie, flexibilă, inovatoare, competitivă, racordată la schimbările pluridimensionale ale vieţii şi pregătită să ofere un act didactic performant structurat pe aşteptările şi nevoile beneficiarului.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Vrancea