Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Tulcea

0

În 1919, la solicitarea Administraţiei locale, se înfiinţează la Tulcea Şcoala Normală de învăţători. Documentele existente la Arhive, atestă că şcoala a funcţionat până în anul 1934, când din cauza lipsurilor materiale se desfiinţează, deşi necesarul de învăţători calificaţi era destul de mare. În anul 1949, ca urmare a Reformei Învăţământului din august 1948, se reînfiinţează la Tulcea Şcoala Pedagogică mixtă. În anul 1952 se organizează concurs de admitere şi prima promoţie de învăţători veniţi prin concurs, absolvă în 1956, an în care şcoala se
desfiinţează. La solicitarea Inspectoratului Şcolar judeţean, Ministerul Învăţământului aprobă în 1968, înfiinţarea Liceului Pedagogic, care pentru anul şcolar 1968-1969, va funcţiona cu 2 clase, una de învăţătoare şi una de educatoare, în total 82 locuri.
Liceul Pedagogic funcţionează până-n anul 1982, când s-a desfiinţat. Resimţindu-se lipsa de cadre, la 1 septembrie 1990 se reînfiinţeaza Liceul Pedagogic care se menţine şi în prezent.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Tulcea