Liceul Teoretic Sanitar , Baia Mare

0

Liceul Teoretic Sanitar , Baia Mare se focalizează pe transformarea liceului într-un veritabil etalon de pregătire a generaţiilor în domeniul ştiinţelor reale şi sănătăţii.Într-o societate în continuă schimbare, considerăm prioritară pregătirea elevilor noştri astfel încât să dobândească pe parcursul şcolarizării competenţele necesare , în vederea unei inserţii ulterioare pe piaţa muncii la nivel naţional şi european. 

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Maramureș