Liceul teoretic “Vasile Alecsandri” – Săbăoani

0

În evoluţia învăţământului din Săbăoani, de la înfiinţare (1863) şi până în prezent, se disting momente importante, care se referă fie la construirea clădirilor, fie la introducerea, pe rând, a diferitelor forme de învăţământ:

 • 1873: construirea primei şcoli de stat;
 • 1886: înfiinţarea „Şcolii de Fete”;
 • 1894: unirea celor două şcoli, sub denumirea „ Şcoala primară rurală Superioară”;
 • 1902: construirea „ Şcolii de Băieţi”;
 • 1908: reînfiinţarea „ Şcolii de Fete”;
 • 1948: înfiinţarea Şcolii elementare, ciclul II;
 • 1957: unirea tuturor şcolilor sub denumirea „ Şcoala elementară de 7 ani”, care din 1961 se va numi „ Şcoala medie Săbăoani”;
 • 1961: înfiinţarea învăţământului liceal, iniţial cu orientare teoretică, având două clase pentru fiecare an de studiu – o clasă de profil real şi una de profil uman, celelalte fiind clase de gimnaziu. După câţiva ani, liceul s-a mutat în incinta şcolii generale, având în vecinătate internatul.
 • 1962-1975: construirea unor noi clădiri destinate învăţământului;
 • 1978: schimbarea profilului liceului din teoretic în agroindustrial, fiind mutat în clădirea principală de astăzi a instituţiei;
 • 1990: revenirea liceului la profilul teoretic;
 • 2002: unirea tuturor unităţilor şcolare (grădiniţă, şcoală generală, liceu) sub denumirea: Liceul Teoretic „ Vasile Alecsandri” cu clasele I-XII

In brief

Activă din: 1873

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Neamț