Liceul Teoretic Videle

0

Inițial „Școală Medie Mixtă”-Videle, raionul Videle, regiunea București ,Videle-localitate de câmpie- Câmpia Gavanu-Burdea, pe locul foștilor codri ai Vlăsiei, pierdută în negura vremurilor. În 1972, unitatea s-a transformat în Liceul Industrial de Petrol, când se construiesc cantină și internatul, apoi laboratoarele de tehnologie și atelierele de practică în specialitate, Cu aportul patronal al Schelei de Producție Petroliere Videle, logistic, prima promoție 1956-1960, a beneficiat, instructiv de profesori tineri, competenți, puțini fiind din localitate, cea mai mare parte fiind din București. Liceul s-a transformat apoi în „Industrial de Petrol” și a trecut de Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei.Ministerul Petrolului acordă fonduri maripentru dezvoltarea bazei materiale, pentru burse, construcții școlare (cantină, internatul, atelierele și laboratoarele). De atunci și până în prezent la Liceul teoretic Videle, s-a desfășurat o pleiadă de activități școlare și extrașcolare și multe serii de absolvenți ce și-au desăvârșit educația în acest liceu au devenit apoi rând pe rând profesori ai acestui liceu sau părinți ai elevilor liceului.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Teleorman