Ministerul Muncii și Protecției Sociale

0

Ministerul Muncii și Protecției Sociale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile: muncii, familiei, egalității de șanse, protecției sociale. A fost numit în trecut și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații: 9

Țara: România

Prezență: Toate