Onco-Life Center

0

Furnizează servicii medicale ambulatorii și de spitalizare de zi gratuite, în contract cu CAS Dolj, în specialitățile: oncologie medicală, medicină internă și servicii medicale ambulatorii cu plata în specialitatea hematologie.Echipa managerială și cea medicală sunt preocupate permanent să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă aşteptările pacienţilor, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât şi al condiţiilor în care se acordă. Acest lucru a fost certificat în anul 2019, când unitatea noastră a fost acreditată de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.Încadrată în categorie superioară de acreditare – II cu recomandări – Onco-Life Center oferă servicii medicale de calitate, în condiţii de siguranţă. Functionează cu 21 de paturi și dispun de resursele și competenţele profesionale necesare pentru a acorda servicii medicale de înaltă calitate, în condiţii de siguranţă pentru pacienţi şi personal.

In brief

Activă din: 2012

Domeniu: Business, Sanatate

Cluster: Clinici Private, Top Companii

Contacte: 16

Organizații:

Țara: România

Prezență: Dolj