Primăria Băicoi

0

Situat pe paralela 45° 02′ latitudine nordică și limitat la Est de meridianul de 25° 52′ longitudine estică, orașul Băicoi este amplasat la contactul Subcarpaților de Curbură de Câmpia Ploieștilor. Dealurile Tintea – Băicoi apar din punct de vedere hipsometric ca o treapta înaltă cuprinsă între 400 – 500 m ceea ce face ca ele să domine Câmpia Înalta a Ploieștilor. Înalțimea maximă (406 metri), raportată la nivelul mării, se atinge în cadrul orașului pe Dealul Tintea.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Prahova