Primăria Călărași

0

Primăria Municipiului Călăraşi, în calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor preşedintelui României, à hotărârilor şi ordonantelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ teritoriale, este de a fi permanent în slujba nevoilor cetățenilor şi a comunității locale, pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor municipiului Călărași, prin furnizarea de servicii la un standard de calitate adecvat, în context național și international.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Călărași