Primăria Municipiului Alba Iulia

0

Municipiul Alba Iulia este asezat in centrul podisului ardelean, la 460 5′ latitudine nordica si 210 15′ longitudine estica, 330 m altitudine, intr-o zona de interferenta a dealurilor ce coboara din Muntii Trascaului cu sesurile din valea cursului mijlociu al Muresului. Primăria Municipiului Alba Iulia este autoritatea administraţiei publice locale, este persoana juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, este titulara drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local şi Dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale, potrivit art. 77 din Legeal nr.215/2001 modificată şi republicată.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Alba