Primăria Municipiului Arad

0

Municipiul Arad este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; subiect juridic de drept fiscal titular al drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilorcare aparțin domeniului public și privat al acestuia, precum și din raporturile cu altepersoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Arad