Primăria Municipiului Cluj-Napoca

0

Municipiul Cluj-Napoca este persoana juridică de drept public care are ca scop administrarea eficientă a resurselor comunităţii. Organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin municipiului ClujNapoca, se realizează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor
publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Impunătoarea clădire a Primăriei Cluj-Napoca a fost ridicată la cumpăna anilor 1900, de către firma lui Benedek Endstrasser, după un proiect al arhitectului budapestan Alpár Ignác (1855-1928), foarte cunoscut în acea epocă. În anul 2016 a fost finalizată reabilitarea turnului Primăriei, care din trei în trei ore ne încântă urechile cu Rapsodia română a lui George Enescu.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Cluj