Primăria Municipiului Deva

0

Municipiul Deva este: persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu; sublect juridic de drept fiscal; titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public şi privat al acestela, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legli. în Municipiul Deva, la adresa: Piata Unirii nr. 4 . Municipiul Deva are sediul social Deva, judeţul Hunedoara, cod postal 330152, precum şi codul de inregistrare fiscală 4374393.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Hunedoara