Primăria Municipiului Turda

0

Primaria Municipiului Turda asigura servicii de calitate la standardeeuropene pentru comunitatea locala in conditii de transparenta, legalitate,competenta si eficienta.

Obiective: Îmbunătăţirea relaţiei cu societatea civilă, implicarea cetăţenilor şi a altor actorisociali în procesul de luare a deciziei, prin instrumente specifice; Optimizarea proceselor interne ale institutiei; Planificarea şi gestionarea raţională a resurselor financiare; Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului public-privat, public-public, aparteneriatului cu ONG-urile şi a dialogului social; Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare şi din alte surse definanţare; Cresterea atractivitatii zonei din punct de vedere turistic.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Cluj