Primăria Orașului Voluntari

0

Dezvoltarea administrativă a oraşului este strâns legată de cea a municipiului Bucureşti. Numele oraşului Voluntari se pare că provine de la ardelenii care în anii 1916-1918 au trecut munţii pentru a participa la lupta naţională de eliberare de sub jugul habsburgic.Zona Voluntari a luat naştere după primul război mondial, nucleul fiind parcelarea denumită “Cetatea Voluntărească”, ca urmare a legii din 1921 privind împroprietărirea demobilizaţilor, invalizilor, văduvelor de război. În preajma celui de-al doilea război mondial localitatea a fost extinsă prin parcelarea Olaniţa, o parcelare de mai mici dimensiuni, parţial adiacentă primei, de formă alungită, având ca direcţie principală şoseaua spre Afumaţi.

In brief

Activă din:

Domeniu: Administratie

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Ilfov