Primăria Târgu- Neamț

0

Orașul Târgu-Neamţ este aşezat în partea central- estică a României, în Depresiunea Neamţ, pe cursul mijlociu al râului Ozana, la o distanţă de 45 km de municipiul Piatra Neamţ, 120 km de municipiul Iaşi şi 60 km de municipiul Suceava. Cu o populatie de 21.942 locuitori, Târgu- Neamţ are rolul de placă turnantă a căilor rutiere şi a turismului, asigurând legături cu mănăstirile nemţene şi cu cele din nordul Moldovei, cu Lacul Izvorul Muntelui, cu Parcul Natural Vânători- Neamţ, cu masivul Ceahlău şi Cheile Bicazului sau cu staţiuni balneoclimaterice – Băile Oglinzi, Băile Bălţăteşti.
​Documentul istoric în care apare pomenit pentru prima oară Târgu-Neamţ este “Lista rusă de oraşe”, întocmită între anii 1387 – 1392 și din acelaşi secol apare şi prima atestare documentară a Cetăţii Neamţ.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Administratie

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Neamț