Sanatoriul Balneoclimateric de Copii din Bușteni

0

Sanatoriul Balneoclimateric de Copii din Bușteni este unitate sanitară cu paturi care asigură asistență medicală utilizând factori curativi naturali asociați cu celelalte procedee, tehnici și mijloace terapeutice, cu personalitate juridică, de interes național, finanțată din venituri proprii, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, care funcționează conform Hotărârii Guvernului nr. 1.106/2002 pentru declararea unor unități sanitare de interes public național, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare, și prezentului regulament. Acesta are ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale de specialitate copiilor cu vârste de până la 18 ani, precum și a adulților.

In brief

Activă din: 1993

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Prahova