Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Baia Mare

0

La începutul anilor ’60 în peisajul urbanistic băimarean se contura  o nouă unitate de învăţământ, situată pe strada Progresului, numită de la 1 septembrie 1963, Şcoala Generală Nr.8. În decursul anilor, în această şcoală, şi-au desfăşurat activitatea numeroşi dascali, care şi-au câştigat un binemeritat prestigiu prin calitatea muncii lor, prin dorinţa de perfecţionare continuă, prin dăruirea lor faţă de generaţiile de elevi care au trecut pragul acestei şcoli. De la înfiinţarea şcolii şi până în prezent, colectivul de cadre didactice s-a preocupat în permanenţă de creşterea calităţii muncii instructiv-educative, în scopul pregătirii temeinice a elevilor pentru învăţământul liceal sau profesional şi nu în ultimul rând pentru viaţă.

In brief

Activă din: 1963

Domeniu: Educatie

Cluster: Scoli

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Maramureș