Școală Metropolitană ARC București

0

Școală Metropolitană ARC București oferă un mediu de învățare diversificat, adaptat cerințelor unei școli moderne: excursii exploratorii și vizite la organizații civice, asociații culturale, instituții publice și companii cu sprijinul cărora extindem învățarea dincolo de sala de clasa. Oferim experiențe de învățare într-un spațiu dedicat, în aer liber. Spațiile de joacă, relaxare, lectură sunt amenajate atât în interior, cât și în aer liber. Profesorii organizează activități de învățare în echipa, generează proiecte stimulative care antrenează gândirea creativă. Cursurile opționale, cluburile, școală de vara ilustrează orientarea școlii către o educație centrată pe elev, pe nevoile, interesele și potențialul fiecărui copil. Activitățile distractive pentru copii și părinți susțîn o comunitate școlară puternică.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Scoli

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București